045-5716920 (kantooruren) info@mijnwater.com

Mijnwater B.V.

MIJNWATER ALS KWALITATIEVE DUURZAME ENERGIE
Vanwege de uitbraak van het Coronavirus is samen met de gemeente Heerlen besloten om het energiecongres Cities & Citizens Energy Forum uit te stellen tot een latere datum. 

Het energiecongres zal plaatsvinden van 15 t / m 17 september 2020.

Mijnwater, basis voor duurzame energie

Na de sluiting van de steenkoolmijnen in Heerlen en omstreken liepen de mijngangen vol met grondwater, dat door de aarde op natuurlijke wijze wordt verwarmd. De geothermische bron onder onze voeten bleef echter jarenlang onaangeroerd totdat de gemeente Heerlen in 2005 een onderzoek deed naar de mogelijkheid om het water uit de mijnen te gebruiken voor het verwarmen en koelen van gebouwen, woningen en kantoren. Dat pakte positief uit.

Eerste aansluiting in 2008
De duurzame energiebron zorgt sinds 2008 voor levering van warmte en koude uit het mijnwater. Het water, opgehaald uit vijf bronnen, wordt via een ondergronds uitwisselstation en leidingennetwerk getransporteerd naar diverse aangesloten locaties in Heerlen.

Volwaardige leverancier duurzame energie
Mijnwater B.V. (in 2013 opgericht) heeft de ambitie om het project van de gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaardig duurzaam energiebedrijf.  Met de verkoop van de Mijnwater aandelen door de gemeente Heerlen in 2018 aan Limburg Energiefonds (LEF) kan Mijnwater groeien tot een energiebedrijf van formaat.

Louis Hiddes (directeur): “Wij hebben de kennis in huis om wijken en buurten, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, los te maken van het gas. Dat blijkt al in tal van woningen, bedrijven en scholen in de regio. En dat gaan we uitbouwen op veel meer plekken in Heerlen en omgeving.”

Hoewel de basis van het mijnwatersysteem ondergronds ligt, in het enorme gangenstelsel van verlaten mijnen, is de technologie zo ontwikkeld dat energie onderling uitgewisseld kan worden, zonder direct de ‘buffer’ ondergronds te gebruiken. Mijnwater B.V. heeft inmiddels diverse omvangrijke gebouwcomplexen in Heerlen op mijnwaterenergie aangesloten. 270 woningen, diverse kantoorgebouwen, (basis)scholen, kinderdagverblijf, een sporthal en een tweetal supermarkten ervaren het comfort van mijnwaterenergie. Met deze (en toekomstige) aansluitingen levert Mijnwater B.V. een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Parkstad Limburg om in 2040 tot een reductie van 65% CO2 uitstoot te komen.

English Version Minewater Project

Internationale bekendheid
Mijnwater B.V. krijgt internationaal steeds meer bekendheid vanwege het innovatief ‘demand supply’ systeem. Dat betekent dat de energiebehoefte aan de hand van onder andere weersvoorspelling en klantvraag gestuurd kan worden. Samen met andere hulpbronnen zoals zonne-energie ( zonthermische en Photovoltäische ), windenergie, biomassa energie, buffering en een perfect controlesysteem, is een optimaal rendement te genereren. Door het hybride leidingennetwerk wordt het relatief warme en relatief koude water naar de juiste plek gebracht. Daar waar de klant vraagt.

Europese subsidies
Mijnwater B.V. is partner in diverse Europese projecten, zoals Interreg NWE HeatNet, Interreg NWE D2Grids (leadpartner), OPZuid, Horizon2020 (STORM) en Life4Heatrecovery.

European Geothermal Innovation Award 2015
In maart 2015 ontving Mijnwater B.V. de ‘European Geothermal Innovation Award 2015’. Een Award die blijk geeft van uitmuntendheid op het gebied van de meest intelligente toepassingen van geothermische energie.

Interreg NWE D2Grids Interreg NWE HeatNet OPZuid Life4HeatRecovery Bekijk hier de films van Mijnwater BV RewardHeat

Huidige Mijnwater Aansluitingen