Visie

Mijnwater B.V. zorgt voor een rendabele exploitatie van warmte en koude met behulp van mijnwater. Het bedrijf bouwt voort op de ontwikkeling en bouw van een innovatieve infrastructuur voor de distributie van mijnwater door de gemeente Heerlen. Mijnwater B.V. heeft alle activiteiten op het gebied van mijnwater overgenomen van de gemeente Heerlen en opereert als een maatschappelijke onderneming. Mijnwater B.V. continueert de levering van mijnwaterenergie aan de bestaande klanten (CBS, Heerlerheide Centrum (Gen Coel), APG, Arcus, Rabobank Parkstad, A Gen Bek multifunctionele accommodatie, GGD-Zuid-Limburg Heerlen, Shared Services Center en Maankwartier) en zorgt de komende jaren voor de werving en aansluiting van een flink aantal nieuwe klanten op het mijnwatersysteem. Mijnwaterenergie is toepasbaar in woningen, kantoren en bedrijven. Met een beperkte hoeveelheid hulpenergie creëert de klant het hele jaar door een behaaglijk binnenklimaat. Mijnwater draagt daarmee in hoge mate bij aan een duurzame energievoorziening.

In september 2018 zijn de Mijnwater aandelen door gemeente Heerlen verkocht aan Limburg Energiefonds (LEF). De directeur van Mijnwater B.V. en Mijnwater Holding B.V., de heer Louis Hiddes, blijft de organisatie aansturen. Hij weet als geen ander dat de organisatie nu klaar is om door te groeien tot een energiebedrijf van formaat.“Wij hebben de kennis in huis om wijken en buurten, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, los te maken van het gas. Dat blijkt al in tal van woningen, bedrijven en scholen in de regio. En dat gaan we uitbouwen op veel meerplekken in Heerlen en omgeving”

<persbericht gemeente Heerlen: LEF neemt Mijnwater over>

Interreg

In 2008 is de eerste fase van het Mijnwaterproject  opgezet als onderdeel van het INTERREG-project. Meerdere partijen hebben de meerwaarde erkend van het project waardoor een groot deel van de initiële investering werd gedekt door Nationale en Europese subsidies. Sinds eind 2016 is Mijnwater B.V. projectpartner in Interreg NWE Heatnet, Horizon 2020 (STORM project) en OPZuid. Sinds 2018 is Mijnwater leadpartner in Interreg NWE D2Grids en projectpartner in Interreg Life4Heatrecovery.

Steeds meer mensen uiten hun interesse in de aanpak van Mijnwater. Op diverse vakinhoudelijke symposia en beurzen wisselen wij onze kennis uit op zowel technisch als onderwijsniveau, in zowel binnen- en buitenland.