045-5716920 (kantooruren) info@mijnwater.com

Mijnwater 3.0

Mijnwater B.V. denkt nu al na over de doorontwikkeling naar Mijnwater 3.0. Een ‘demand system’ dat vraagpatronen in de tijd herkent. Dat betekent dat de energiebehoefte aan de hand van onder andere weersvoorspelling en klantvraag geregeld kan worden, waarbij andere hybride energievoorzieningen met een optimaal rendement ingezet kunnen worden. Hierdoor wordt het relatief warme en relatief koude water nog beter naar de juiste plek gebracht. Wat houdt dan nu precies in?

Meer rendement
Het systeem laadt bijvoorbeeld de buffers of de massa op gebouwniveau of clusterniveau met warm water als er koud weer aankomt. Door nog meer intelligentie (tijdsbegrip) toe te voegen wordt extra rendement gewonnen. We anticiperen en benutten de overproductie van warmte. Daarmee is een rendement te behalen van 500%-600%. En er is nog een groot voordeel. We kunnen een gezondere leefomgeving creëren. Onderzoek van de universiteit Maastricht toont namelijk aan dat een licht fluctuerende temperatuur heilzame effecten heeft. Een constante temperatuur ervaart het lichaam als onprettig. Welke temperatuur aangenaam is, verschilt van ’s morgens tot ’s avonds en is afhankelijk van je activiteitsniveau. Een biometrisch horloge bepaalt mogelijk in de toekomst de door de bewoner gewenste aangename temperatuur en stuurt de verwarming of koeling vervolgens aan.

Na overleg met Mijnwater B.V. starten drie universiteiten een onderzoek hiernaar. We kunnen als mensheid een sprong maken met deze nieuwe technologie!’

Mijnwater Plus
Koelen en verwarmen van water door gebruik te maken van geothermie bespaart fossiele brandstoffen. Er is alleen energie nodig voor het oppompen en het verpompen van het warme en koude water. Deze energie kan worden opgewekt met behulp van thermische zonnepanelen. Daardoor zijn de CO2-emissies verwaarloosbaar.

Geen hinder, uit het zicht
Een geothermische bron is onafhankelijk van klimaat en weergesteldheid. De energie is het gehele jaar, dag en nacht beschikbaar. De installaties vergen weinig ruimte en veroorzaken geen hinder of overlast voor de omgeving. Sterker nog, de meeste technologie bevindt zich ondergronds, uit het zicht.

Mijnwater 3.0 HOI 7 februari 2014 NL
Mijnwater 3.0
Bekijk ons portfolio