045-5716920 (kantooruren) info@mijnwater.com

Mijnwater 2.0

Prefab + installatie
Minewater 2.0
Lees meer over Mijnwater 3.0
Mijnwater energie is een essentieel onderdeel is van het duurzame energiestructuurplan 2040 om de beoogde doelstellingen t.a.v. energiebesparing en CO2 emissie reductie van de gemeente Heerlen. Ook is het opgenomen in het Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) ambitiedocument van de regio Parkstad Limburg.

Nieuw concept
In 2012 is een totaal nieuw concept (Mijnwater 2.0) ontwikkeld. Het concept is gebaseerd op:
• Energie-uitwisseling in plaats van energie levering;
• Energieopslag en buffering in mijnwater reservoirs in plaats van
uitputting;
• Toevoeging van meervoudige passieve energieopwekking aan het
systeem;
• Het maximaliseren van de hydraulische en thermische capaciteit
(reservoirs, putten en distributienetwerk);
• Een volledig automatisch vraaggestuurd systeem (warmte en
koude kunnen leveren op elk gewenst moment).

Volwaardige thermische ‘Smart Grid’ voor warmte en koude levering

Er is nu een volwaardige thermische ‘Smart Grid’ voor verwarming en koeling met een duurzame hybride energie infrastructuur ontwikkeld. Hierbij zorgt een zelfstandig leidingennetwerk, voor zowel warmte als koude aan de aangesloten klanten. Onderlinge uitwisselingen van restwarmte en restkoude vinden plaats via ondergrondse kelders (uitwisselstations), waar warmtewisselaars en pompen zijn opgesteld. Het water in de mijnen (koud of warm) fungeert in dit Mijnwater 2.0 systeem nog slechts als een reservevoorraad. Een soort accu. Het belangrijkste onderdeel van het systeem is nu vooral het uitwisselen van warmte en koude tussen bedrijven en verhuurders van woningen en gebouwen.

Intelligent gestuurd
Door de retourstroom van warmte of koude ‘intelligent’ te maken, dus tijd gestuurd, kunnen we afstemmen op de klantvraag. Dan heb je dus alleen nog pompenergie nodig. Hierdoor is er een enorm rendement te halen. Een businesscase toont aan dat het economisch rendabel kan zijn en bovendien kunnen er decentrale energie opwekkers, zoals thermische zonnewarmte (zonnepanelen) op het systeem worden aangesloten.

Groei Mijnwater BV
In 2013 is besloten Mijnwater BV op te richten. De gemeente Heerlen is voor een groot deel aandeelhouder van Mijnwater B.V. Om verder te kunnen groeien zijn nieuwe klanten nodig en zullen nieuwe investeringen gedaan moeten worden. Het streven is om in 2018 in totaal 800.000m2 vloeroppervlakte van mijnwater te worden voorzien. Hiermee kan een reductie van 65% CO2-uitstoot bij deze aansluitingen bereikt worden.

EC REMINING-lowex project Heerlen
Elsevier Energy Procedia november 2013 (English)