Het Mijnwaterproject is het eerste project in Nederland dat gebruik maakt van geothermische energie (warmte en koude) en in het bijzonder uit de voormalige mijnen. Elders in de wereld wordt het Mijnwaterproject met grote belangstelling gevolgd.

Eerste thermische ‘Smart Grid’
Het Mijnwater concept kan in andere voormalige mijngebieden (beperkt) worden toegepast. De technologie heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld naar een hybride netwerk waarmee restwarmte en restkoude van aangesloten klanten kan worden uitgewisseld. De eerste thermische ‘Smart Grid’ voor warmte en koude levering in Europa.

Hieronder zetten we uiteen wat de beginfase (Mijnwater 1.0) inhield en vertellen over Mijnwater 2.0, de fase waar we nu staan. De doorontwikkeling naar Mijnwater 3.0, waar vraagpatronen in de tijd herkend worden, is het toekomstbeeld. Hoe de kennis over weersverwachting gecombineerd kan worden met de tijd en de uiteindelijke klantvraag, waardoor het relatief warme en relatief koude water nog beter naar de juiste plek kan worden gebracht.

Lees meer over Mijnwater 1.0
Mijnwater-nu