045-5716920 (kantooruren) info@mijnwater.com

Proeftuin Brunssum-Noord

About the Project

Aardgasvrij wonen in Brunssum

In 2050 is iedereen in Nederland “van het aardgas af”. Aardgas is een fossiele brandstof. Als je aardgas verbrandt, komt er CO₂ vrij. De uitstoot van CO₂ zorgt voor klimaatverandering en dat willen we tegengaan. Maar liefst 195 landen hebben in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO₂ uit te stoten. Ook Nederland wil zich aan de afspraken uit het Klimaatakkoord houden. Als we in 2050 in Nederland een duurzame energievoorziening willen hebben, dan moeten we (ook in Brunssum) aan de slag.

Lees meer >>