Privacy Beleid

Mijnwater B.V. en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Inleiding
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)*. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Als organisatie krijgt Mijnwater B.V. meer verplichtingen waarbij de nadruk ligt op het kunnen aantonen van onze verantwoordelijkheid in de bescherming van persoonsgegevens. Voor de vermelding van uw gegevens in ons adressenbestand ten behoeve van de verzending van deze nieuwsbrief heeft u bij aanmelding toestemming gegeven.

*De AVG in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)

Zorgvuldig en transparant
Mijnwater B.V. behandelt de persoonlijke gegevens van haar relaties en klanten zeer zorgvuldig en houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mijnwater B.V., Valkenburgerweg 177, 6419 AT  HEERLEN.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Mijnwater B.V. legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens of gegevens welke door de wetgever worden vereist. Dat geldt ook voor de verzending van de nieuwsbrief. Voor een goede dienstverlening maken wij gebruik van derde partijen. Mijnwater heeft duidelijke afspraken gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens als zij in het kader van de werkzaamheden met die gegevens werken.

Inzage en correctie van uw gegevens
Mijnwater B.V. biedt u de mogelijkheid uw persoonsgegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen. Stuur uw verzoek om inzage in uw gegevens naar info@mijnwater.com. Als de informatie onjuist is, passen wij dat voor u aan.

Uw e-mailadres en gegevens t.b.v. de nieuwsbrief
Uw e-mailadres met naam en/of bedrijfsnaam in de verzendlijst voor de nieuwsbrief wordt alleen gebruikt om u als relatie op de hoogte te houden van interessant nieuws over Mijnwater B.V. U heeft hier zelf toestemming toe gegeven bij het aanmelden voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief via onze website of via een e-mailverzoek naar info@mijnwater.com of via een van de medewerkers van Mijnwater B.V.

Wat is een cookie
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website op uw computer of op uw tablet wordt opgeslagen. Dat bestandje onthoudt bepaalde informatie.  Als u onze website bezoekt, kan door ons en/of derden informatie uit die cookies worden verzameld over uw gebruik van onze website en andere websites.

Wat gebeurt er als u cookies uitzet of niet accepteert?

  1. Uw persoonlijke instellingen worden niet meer onthouden.
  2. Bepaalde informatie zal niet meer zichtbaar zijn, bijvoorbeeld laatst bekeken artikelen.
  3. De social buttons (knoppen op een pagina waarmee u bijvoorbeeld een pagina leuk kunt vinden op Facebook) zijn niet meer zichtbaar. Zo kunt u informatie en producten van Mijnwater BV niet meer delen.
  4. Cookies zorgen er ook voor dat een website goed wordt weergegeven. Als u cookies uitzet, is het mogelijk dat de website niet meer optimaal functioneert en u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.

Liever geen cookies?
Wilt u liever geen cookies gebruiken? Dan kunt u dat op elk gewenst moment aangeven in uw browser. Wilt u weten hoe? Ga dan naar de website van uw browser.

Afmelden
Indien u geen prijs meer stelt op informatie over Mijnwater B.V. dan kunt u zich afmelden door op de vermelding ‘unsubscribe’ in deze nieuwsbrief te drukken of een mail te sturen naar info@mijnwater.com. U wordt dan gelijk uit ons verzendlijst verwijderd.

Wijzigingen
Mijnwater B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Bij wijzigingen zult u door Mijnwater B.V. hiervan op de hoogte worden gesteld.

Vragen?
Heeft u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens en de AVG, wendt u zich dan tot de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/vragen-aan-de-autoriteit-persoonsgegevens