0495-590503 (kantooruren) info@mijnwater.com

Mijnwater B.V.

MIJNWATER ALS KWALITATIEVE DUURZAME ENERGIE

Mijnwater, basis voor duurzame energie

Na de sluiting van de steenkoolmijnen in Heerlen en omstreken liepen de mijngangen vol met grondwater, dat door de aarde op natuurlijke wijze wordt verwarmd. De geothermische bron onder onze voeten bleef echter jarenlang onaangeroerd totdat de gemeente Heerlen in 2005 een onderzoek deed naar de mogelijkheid om het water uit de mijnen te gebruiken voor het verwarmen en koelen van gebouwen, woningen en kantoren. Dat pakte positief uit.

Eerste aansluiting in 2008
De duurzame energiebron zorgt sinds 2008 voor levering van warmte en koude uit het mijnwater. Het water, opgehaald uit vijf bronnen, wordt via een ondergronds uitwisselstation en leidingennetwerk getransporteerd naar, op dit moment, zes locaties in Heerlen. Maankwartier Heerlen wordt dit jaar aangesloten en de wijk Douve Weien/Caumerveld volgt snel. Mijnwater B.V. zorgt dat elke locatie stipt de juiste energie krijgt aangeleverd.

Volwaardige leverancier duurzame energie
De onafhankelijke Mijnwater B.V. (in 2013 opgericht) heeft de ambitie om het project van de gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaardig duurzaam energiebedrijf. Mijnwater B.V. hoopt in het vierde kwartaal van 2016 circa 175.000 m2 vloeroppervlakte (woningen en kantoren) van mijnwater energie te kunnen voorzien. Met dit streven draagt Mijnwater B.V. bij aan een reductie van 65% CO2-uitstoot bij het verwarmen en koelen van de gerealiseerde aansluitingen in de regio.

English Version Minewater Project
Internationale bekendheid
Mijnwater B.V. krijgt internationaal steeds meer bekendheid vanwege het innovatief ‘demand supply’ systeem. Dat betekent dat de energiebehoefte aan de hand van onder andere weersvoorspelling en klantvraag gestuurd kan worden. Samen met andere hulpbronnen zoals zonne-energie ( zonthermische en Photovoltäische ), windenergie, biomassa energie, buffering en een perfect controlesysteem, is een optimaal rendement te genereren. Door het hybride leidingennetwerk wordt het relatief warme en relatief koude water naar de juiste plek gebracht. Daar waar de klant vraagt. Vanwege de doorontwikkeling van het systeem is mijnwater energie nu een essentieel onderdeel van het duurzame energiestructuurplan 2040 van de gemeente Heerlen en is opgenomen in het Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) ambitiedocument van de regio Parkstad Limburg

European Geothermal Innovation Award 2015
In maart 2015 ontving Mijnwater B.V. de ‘European Geothermal Innovation Award 2015’. Een Award die blijk geeft van uitmuntendheid op het gebied van de meest intelligente toepassingen van geothermische energie.

Bekijk hier de films van Mijnwater BV Mijnwater in aflevering 'Doe maar Duurzaam!'

Huidige Mijnwater Aansluitingen